Podstawowe informacje


 Imię i Nazwisko Tomasz Popławski
 Informacje kontaktowe
  • tomasz.poplawski[at]umed[dot]lodz[dot]pl
  • tomasz.poplawski[at]biol[dot]uni[dot]lodz[dot]pl
 Języki  Polski (natywny), Angielski

Edukacja, tytuły i stopnie zawodowe


 1995
 mgr biochemii i biologii molekularnej, Uniwersytet Łódzki
 1997
 mgr mikrobiologii, Uniwersytet Łódzki
 2002
 doktorat, biologia, Uniwersytet Łódzki
 2011
 habilitacja, Uniwersytet Łódzki
 2020
 profesor, Uniwersytet Łódzki

 

Stanowiska pracy

2001-2002 Pracownik naukowo-badawczy, Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN
2002-2011 Adiunkt, Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
2007 Badacz naukowy, Uniwersytet Temple, Filadelfia
2011-2012 Profesor nadzwyczajny, Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
2012-2020 Profesor UŁ, Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
2021 Profesor, Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
2021-obecnie Profesor, Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym, Uniwersytetu Łódzkiego
2018-2020 Adiunkt, Zakład Chemii Klinicznej i Biochemii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2020-2021 Profesor, Zakład Chemii Klinicznej i Biochemii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2021-obecnie Profesor, Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Biochemii Farmaceutycznej oraz Modułu Laboratoryjnego Analizy Materiałów Biomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

{ jb_code}This is your information here{ /jb_code}